Gerrit Roelof de HaanCarrousel

WELKOM BIJ FAMILIE-WEB


                          Bijgewerkt op: 31-08-2005                                                       Bezoekers:


kontakt: gr.de.haan@familie-web.nl

Carrousel van het leven                                                                                                                                                                            uw gastheer

Parenteel Kwartierstaat Genealogie Stamreeks

de Haan

de Haan de Haan de Haan

Jorritsma

Jorritsma Jorritsma Jorritsma

Stalenhoef

Stalenhoef Stalenhoef Stalenhoef

Verkerk

Verkerk Verkerk Verkerk
Wat is nou eigenlijk een familie geschiedenis. Een droge opsomming van feiten over geboorte en overlijdensdata? Volgens mij moest daar meer mee te doen zijn. Als kind zijnde was ik al geïnteresseerd in mijn voorouders, met die simpele gedachte dat als er vaders en zonen zijn dit zich als maar herhalend zou moeten doorzetten. Dus wilde ik weten van mijn vader wie zijn opa was en van mijn opa wie zijn opa was. U begrijpt dat is makkelijker gevraagd dan verkregen. Op latere leeftijd ben ik de mij bekende gegevens van mijn ouders en grootouders op papier gaan zetten met zoveel mogelijk uitbreidingen zoals geboortedata, geboorteplaatsen en overlijdensdata. In die tijd was het nog niet zo eenvoudig om die gegevens te rubriceren en om bewijsmateriaal te verzamelen. Na jaren niets verzameld te hebben kwam ik in het bezit van papieren en ander bewijsmateriaal, zoals geboorteakten, huwelijksdocumenten en oude paspoorten. Toen het Internet tijdperk was aangebroken ben ik met deze gegevens gaan zoeken op diverse genealogie websites. Zodoende kwam ik terecht op de site van het Ryksargyf. Het gaf een enorme kik toen ik daar de vermelding vond van mijn grootvader en overgrootvader. Ik kon dat herkennen omdat de namen en geboortedata bekend waren. Zo vond ik tevens alle andere voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn inclusief alle zijlijnen van broers en zusters.